Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 aug 2021 klocka 09.00 - 12.00

Fältvandringar i naturbetesmarker

Blommande hävdmark.

Välkomna på gårdsbesök! Vi besöker tre gårdar och går tillsammans genom några naturbetesmarker. Lantbrukarna presenterar sin verksamhet och hur de sköter sina marker.

Det kan finnas många olika värden i naturbetesmarker som värdefulla örter, träd och kulturlämningar. Under träffarna tittar vi på hur vi gynnar floran och bevarar andra värden på bästa sätt.

Naturbetesmarker kan se olika ut när det gäller vegetationen som djuren äter och vi får reda på hur mycket olika typer av marker avkastar och vad olika typer av djur kräver i foder för underhåll och tillväxt. Hur ofta ska djuren flyttas och ska man växla mellan naturbetesmarker och vall på åker?

Det finns olika miljöersättningar att söka när du sköter naturbetesmarker eller när du vill restaurera en tidigare betesmark som vuxit igen. Vi går igenom vilka möjligheter som finns.

Träffarna är inriktade på ekologisk produktion men passar alla som sköter naturbetesmarker.

Medverkar gör personal från Länsstyrelsen, Växa och Hushållningssällskapet (Osaby) samt lantbrukarna som driver gårdarna.

Välkommen till alla eller någon av följande platser:

26 augusti, Toftaholm, Vittaryd

31 augusti, Osaby säteri, Tävelsås

2 september, Kronogården, Fröseke.

Tid vid samtliga tillfällen: kl.09.00-ca 12.00

Vi bjuder på fika.

Anmäl dig nedan. Vägbeskrivning och information om parkering kommer via mejl några dagar i förväg. Meddela eventuella matallergier. 

Välkommen hälsar Anna-Stina Karlsson, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se

010-223 71 37.

eu-logga
VAR:
Toftaholm, Osaby och Fröseke
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt