• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2021 klocka 13.00 - 16.00

Vilda pollinatörer

Humla på blomma. Foto: Pixabay

Välkommen till en digital träff om våra vanligaste vilda pollinatörer. Här får du information om vilka åtgärder du kan göra för att gynna dem.

Innehåll

Pollinerare är ofta på agendan vid diskussioner om klimatet. Om du deltar på denna digitala träff kan du få veta mer om den senaste forskningen och få mer fakta kring våra vanligaste vilda pollinatörer samt vilka åtgärder du kan göra för att gynna dem. Var och en kan dra ett strå till stacken med olika åtgärder.

Medverkande

Yann från Lunds universitet berättar om sin forskning om vilda pollinerare och Lotta Fabricius Kristiansen berättar om nätverket ”Pollinera Sverige”. Lantbrukaren Hans Eriksson från Ransta utanför Sala kommer att prata om sina praktiska erfarenheter.

Per Ekerholm och Ulf Larsson informerar om våra vanliga pollinatörer samt om ekonomiskt stöd för åtgärder. Pratensis deltar med information om sina ängsfröer.

Anmälan

Anmälan görs till Anton, anton.lidh@lansstyrelsen.se och 010-223 74 89 eller Patrik, patrik.nilsson@lansstyrelsen.se och 010-223 77 51

EU flagga
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 apr 2021

Kontakt