• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 maj 2021 klocka 15.00 - 17.00

Skogsbryn i betesmarker

Skogsbryn. Foto: Anton Lidh

Välkommen till en digital träff där du får lära dig om vikten av skogsbryn och hur de kan skötas.

Innehåll

Skogsbryn är ett område som bildar övergång mellan skog och öppen mark och hyser många trängda arter. Art- och individrikedomen är stor, i synnerhet bland insekter och småfåglar. Dessutom är brynen goda jaktmarker för rovdjur och kan fungera som spridningskorridorer för kräldjur och ödlor. Träd och buskar har oftast en lavrik flora och indikerar på så vis en bra luftkvalitet. Exempel på arter i skogsbryn kan vara sälg, björk, asp, oxel, rönn, fågelbär, hagtorn, slånlav, ängsskallra, ängsvädd, pärlemorfjäril, gröngöling, göktyta, törnsångare och törnskata.

Om du vill veta mer om skogsbryn och hur de skulle kunna skötas kan du anmäla dig till träffen enligt nedan.

Medverkande

Bo-Göran Larsson är erfaren och har ett eget företag i Lysekil ”Utmärkt natur” där hans mål är att väcka intresse och visa på värdet av att bevara vår fauna och flora. Bo-Göran ska hålla i föredraget i den digitala träffen om skogsbryn.

Anmälan

Senast 6/5 till Anton Lidh, anton.lidh@lansstyrelsen.se eller 010-223 74 89.
Länk till kursen skickas ut via mejl ett par dagar innan träffen.

EU flagga
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 maj 2021

Kontakt