• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25- 27 maj 2021 klocka 08.30 - 16.30

Utbildning för aktörer i Åsnens nationalpark

Bild från Åsnens naturreservat. Vindskydd i trä intill skog.

Sveriges nationalparker har alla sina speciella skyddsvärden och under denna tvådagarsutbildning förmedlas och kommuniceras de specifika kärnvärdena i Åsnens nationalpark.

Utbildningen kommer att ges under två tillfällen.

Dag 1 kommer i år att genomföras digitalt, tisdagen den 25 maj klockan 8.30-16.30.

Dag 2 är en fältdag och kommer genomföras i Åsnens nationalpark, onsdagen den 26 maj och/eller torsdagen den 27 maj klockan 9-16, beroende på coronaläget.

Efter genomförd utbildning får man möjlighet att teckna avtal med Länsstyrelsen för att få använda logotypen ”I samarbete med Åsnens nationalpark” i egen marknadsföring. Den egna verksamheten kommer också att synas på sverigesnationalparker.se.

Utbildningen sker i samverkan med Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning.

Anmälan görs till alexandra.nielsen@lansstyrelsen.se

Inbjudan till aktörsutbildning 2021, pdf Pdf, 1.4 MB.

Åsnens nationalpark

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
300 kronor för två dagar
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 apr 2021

Kontakt