25 maj 2021 klocka 08.00 - 12.00

Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Världens viktigaste uppdrag.

För dig som anordnar eller samordnar föräldraskaps-stödsinsatser i länet

Länsstyrelsen och Region Kronoberg bjuder in till möten en gång per termin där vi förmedlar information från regionalt och nationellt håll, goda exempel från länet och utbyten deltagare emellan. Under 2021 kommer vi att ha särskilt fokus på föräldraskapsstöd och brottsförebyggande åtgärder.

Den här förmiddagen kommer vi bland annat att få ta del av den kommande nationella handlingsplanen för brottsförebyggande arbete bland barn och unga, lokalt trygghetsskapande arbete i Växjö, kommunpolisens arbete med Barnets bästa gäller!

Välkommen att vara med! Du kan checka in på mötet från 08.00 för lite försnack och sedan börjar programmet 08.30.

VAR:
Digitalt via TEAMS - länk skickas till deltagaren några dagar innan mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt