17 mar 2021 klocka 14.00 - 16.00

Workshop - hur kan vi höja följsamheten?

Coronavirus. 3D-illustration.

Vad kan vi gemensamt göra i Kronobergs län för att öka motivationen att följa restriktioner och på så sätt minska smittspridningen, minska omfattningen av en eventuellt 3:e våg och faktiskt hjälpas åt att rädda liv?

Syftet med workshopen är att höja följsamheten av restriktioner i länet. Målet är att ta fram någon till några genomförbara aktiviteter i länet för att uppnå syftet. Det handlar om att skapa platsspecifika åtgärder och händelser som belyser vikten av att följa restriktioner. Till dessa föreslagna aktiviteter kopplas kommunikationsinsats på.

För bästa resultat ser vi med fördel en blandning av egenskaper, befattning och kompetenser hos deltagarna under workshopen. Vilka i din organisation är viktiga för att föra arbetet framåt?

För att snabbt komma fram till några resultat utgår vi initialt från vilka platser i länet vi kan se att en platsspecifik aktivitet kan ge effekt, det vill säga för att öka följsamheten.

Kan vi skapa en ”akut” Krisberedskapsvecka* i miniformat på kort tid?

Exempel på frågeställningar att fundera över inför workshop:

 • På vilka platser kan platsspecifik åtgärd ge effekt där följsamheten idag brister?
 • Vilken åtgärd träffar specifik målgrupp och kan ge effekt?
 • Vilken åtgärd ger mest effekt i förhållande till insats?
 • Vilken åtgärd kan min aktör genomföra under vecka 12 (13)?

* Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Under kampanjveckan planeras ett antal aktiviteter i Kronobergs län av aktörerna i Krissamverkan Kronoberg.

Målgrupper

 • Kommuner
 • Region Kronoberg
 • Polisen
 • P4 Kronoberg, i egenskap av beredskapskanal
 • Linnéuniversitetet
 • Svenska kyrkan
 • RF SISU Småland
 • Svenskt näringsliv
 • Svenska handelskammaren, Småland
 • Försvarsmakten
 • SOS Alarm

Bakgrund

Regionen rapporterar att de möjligen kan se en långsam nedgång av smittspridningen i Kronoberg, samtidigt finns risken att även Kronobergs län drabbas av en tredje våg.

I en SNS-studie Länk till annan webbplats. lyfts att vetskapen om att vi är på sluttampen av denna händelse får oss att slappna av och således bli mindre benägna att utföra alla de frivilliga beteenden som vi bör utföra under pandemin.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lyfte under samverkansmöte den 2 mars att vi nu står inför utmaningen att genomföra platsspecifika åtgärder och nudging för att öka följsamheten.

Workshopen kan leda till att vi kan hjälpas åt att i denna restriktionströtta fas kraftsamla för att ytterligare belysa hur vi alla bör agera för att hjälpas åt att rädda liv.

VAR:
Skype, länk skickas till den e-postadress du anger.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt