11 maj 2021 klocka 10.00 - 11.00

Informationsträff En vecka fri från våld

Logotype Ett Kronoberg fritt från våld.

Digital informationsträff inför En vecka fri från våld

En vecka fri från våld genomförs den 22-28 november (vecka 47) i Kronobergs län. Nu bjuder vi in till en digital informationsträff för aktörer som vill veta mer om årets vecka, delta med egna evenemang eller på annat sätt sprida budskapet.

I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Ett Kronoberg fritt från våld är en samverkan mellan Brottsofferjouren i Växjö, Kvinnojouren Blenda, MÄN Växjö, RF-SISU Småland, Rädda Barnen, Växjö Zontaklubb, Familjefrid Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och Resurscentrum Heder, med representation från länets kommuner.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

VAR:
Via Skype
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 maj 2021

Kontakt