28 apr 2021 klocka 08.45 - 12.00

Informationsträff om Migrationsverkets ersättningar

Bilden visar sedlar i olika valörer

 

 

 

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner för vissa kostnader avseende asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd. Att söka statlig ersättning ställer krav på god kännedom om vilka förordningar som gäller och de förändringar som är på gång.

Länsstyrelserna i Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län och Östergötlands län bjuder in till denna träff , där Migrationsverkets sakkunniga inom området medverkar.

Målgrupp: Du som är anställd i en kommun och som arbetar med målgruppen, med återsökning och/eller har verksamhetsansvar.

VAR:
Digital information via Skype – länk skickas till dig någon dag innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt