16- 17 feb 2021 klocka 08.30 - 16.30

Att utreda våld i barnavårdsutredningar

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län bjuder in till en tvådagarsutbildning om att utreda våld i barnavårdsutredningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare, barn- och unga inom kommunal socialtjänst samt familjerättssekreterare. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen varvar forskning, teori och praktisk erfarenhet om barn som upplever våld i nära relationer; våldets uttryck ur barnets perspektiv, våldets konsekvenser, barns strategier, våld och föräldraskap samt lagstiftning inom området. Övriga delar i utbildningen;

  • Hur kan lagstiftningen omsättas i praktiken?
  • Vad bör och kan en barnavårdsutredning om upplevt våld innehålla?
  • Våld i barnavårdsutredningar- utmaningar och möjligheter
  • Att dokumentera våldet
  • Praktiskt utredningsarbete
  • Att ha utredande samtal med våldsutövande föräldrar
  • Att ha utredande samtal med våldsutsatta föräldrar
  • Samverkan

Utbildare

Linn Moser Hällen; socionom och föreläsare om våld i nära relationer med lång erfarenhet av handläggning, samordning och arbetsledning i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten. En av författarna till boken Våld i nära relationer socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Marina Berman; socionom med lång erfarenhet av socialt arbete med barn som är utsatta för och/ eller upplever våld i nära relationer. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar och familjerättsliga utredningar.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

VAR:
Utbildningen genomförs digitalt
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 jan 2021

Kontakt