15 dec 2020 klocka 09.00 - 16.00

Livsstil Kronoberg - inbjudan till gemensam träff

hej

Välkommen till gemensam digital träff för följande grupper inom Livsstil Kronoberg: länets ANDT-samordnare, tobaks- och alkoholhandläggare, kommunpoliser, idéburen sektor samt nätverk för kommunalt brottsförebyggande arbete.

Dagen sker i samverkan med Linnéuniversitetet (LNU), Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Haninge kommun samt Regionkoordinationer på Region Syd och kommer att bestå av kunskapshöjande inslag, workshop och nätverkande.

Dagens program

09.00
Inledning, Livsstil Kronobergs fokus 2021Länsstyrelsen Kronoberg
Livsstil Kronobergs beredningsgrupp presenterar vilka insatser som kommer att prioriteras 2021.

09.15-10.45
Organisering och exit processer från gäng– Torbjörn Forkby, LNU.
Inkl. fika
Föreläsningen presenterar olika studier om gäng och kommer särskilt lyfta fram två aspekter. De allra flesta gängmedlemmar i Sverige utgörs av män – är det då någonting som gängen kan erbjuda dem när man ser till hur manlighet kan skapas? Trots att gängen kan locka nya medlemmar söker sig också personer ut från dessa sammanhang för att skapa ett annat liv, vad är det då som avskräcker med gängen och hur kan vägen ut från dem se ut?

10.45-12.15
Småkommuners förebyggande arbete, framgångsfaktorer – Charlotta Rehnman Wigstad, CAN.
CAN har på uppdrag av Länsstyrelserna tagit fram en rapport med resultat för de små kommunernas alkohol, narkotika och tobaks-utveckling på senare år. Skiljer det sig mellan små och stora kommuner vad gäller utveckling av konsumtion och skador? Och vilka komponenter är viktigast i det förebyggande lokala arbetet?

Haninge, årets förebyggande kommun 2019 – Inger Dahlberg & Anen Makboul, Haninge kommun.
Priset för årets förebyggande kommun bygger på höga betyg i Preventionsindex som omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Haninge presenterar kommunens arbete och framgångsfaktorerna som resulterade i vinsten 2019.

12.15-13.15
Lunch

13.15-14.15
Människohandel och prostitution – Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, region syd.
Regionkoordinatorerna arbetar i avtal med Jämställdhetsmyndigheten. I föredraget presenteras deras uppdrag och hur du som exempelvis arbetar med tillsyn kan upptäcka och hantera situationer vid misstanke om att personer är utsatta för människohandel eller människoexploatering.

14.15-15.30
Workshop kommunvis - övningar med fokus tvärsektoriell samverkan Inkl. fika

15.30
Reflektion och avslut


Träffen kommer att ske digitalt, via Skype företag.  Länk skickas ut några dagar innan träffen äger rum. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 4 december 2020.

Vid frågor kontakta: Anna Ståhl, e-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se, Linda Fetiu, e-post: linda.fetiu@lansstyrelsen.se eller Pia Rönn Johansson, e-post: pia.ronn.johansson@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

VAR:
Föreläsningen sker digitalt, via Skype företag
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt