30 nov 2020 klocka 10.00 - 15.00

Länsdialog mottagande och etablering

Händer

Med utgångspunkt i den strategiska överenskommelsen (SÖK), där länets olika parter kommit överens om att arbeta tillsammans mot gemensamma mål för att stärka mottagande och etablering, anordnas en gemensam länsdialog

Länsdialogen kommer att innehålla inspirerande föreläsningar;

  • Inspiratören Leo Razzak talar om mångfald och identitet
  • Kitimbwa Sabuni från Länsstyrelsen i Stockholm talar om rasism på arbetsmarknaden och
  • Somaya Ghanem från BRIS berättar om lärdomar från projektet "Tillsammans för barn som flytt"

Utöver föreläsningarna utlovas intressanta panelsamtal. Ett mer detaljerat program kommer presenteras inom kort.

VAR:
Digitalt möte - Länk skickas ut några dagar innan mötet äger rum
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt