03 nov 2020 klocka 09.00 - 13.00

Strategiskt samtal om

Jordbruksmarkens betydelse

I pandemins spår har frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning blivit mycket aktuell. För att dagens och framtidens livsmedelsproduktion ska kunna säkras behöver vi tänka ett varv till kring hur jordbruksmarken används. Därför bjuder vi in till ett samtal för att lyfta upp jordbruksmarkens värde och hur den ska hanteras vid förändringar av markanvändningen.

Under förmiddagen får vi information om Jordbruksverkets miljömålsarbete kring brukningsvärd jordbruksmark och om Länsstyrelsens framtagande av ett kunskapsunderlag. Vi får också höra om Jönköping kommuns beslut att inte bebygga jordbruksmark. samt inspel om betydelsen av jordbruksmarken och värden knutna till jordbrukslandskapet. Vi avslutar med en workshop om jordbruksmarken och hur vi tillsammans eller i våra organisationer kan arbeta med att bibehålla jordbrukslandskapet.

VAR:
Residenset i Växjö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 okt 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt