22 sep 2020 klocka 08.30 - 11.00

Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Föräldraskap

Nätverksmötet riktar sig till dig som samordnar föräldraskapsstödsinsatser i länet, fortsatta träffar planeras en gång per termin. Höstens träff fokuserar på information från regionalt och nationellt håll, goda exempel från länet och utbyten deltagare emellan.

Vi kommer av Susann Swärd, Region Kronoberg att få en presentation av den nya foldern "Barnets rättigheter och föräldrastöd". Programmet "Föräldraskap i Sverige" - Hur går vi vidare med det arbetet! Aktuell regional och nationell information inom området.

VAR:
Smålands Museum
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt