15- 28 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Ta vara på digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnadsprocessen

Välkommen på digitalt möte om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. Mötet riktar sig till dig förtroendevalda, ledande tjänstemän eller chefer för de förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen.

Digitaliseringen påverkar oss alla, inte minst när vi planerar och utvecklar samhället. Idag är samhällsbyggnadsprocessen komplex med flera inblandade aktörer, långa ledtider och höga kostnader. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan vi skapa en enklare, effektivare och mer rättssäker samhällsbyggnadsprocess i Sverige. För att lyckas behöver vi öka kunskapen om digitaliseringen på alla nivåer inom offentliga organisationer.

Syfte

Dessa möten syftar till att ge dig, som ledande person, inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsutvecklingen.

Hur kan du möta utmaningarna och hur kommer det att bidra till den egna verksamheten?

Du kommer att få en bra inblick i de regeringsuppdrag som pågår inom digitalisering och samhällsbyggnadsprocessen och vad staten gör, samt konkreta råd och rekommendationer för det fortsatta arbetet inom kommunen.

Målgrupp

Förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för de förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen

Interaktiva webbsändningar

Dessa möten kommer att sändas live från en studio där två föreläsare presenterar och interagerar med deltagarna. Du kommer helt enkelt att få en länk till webbsändningen när det är dags och interagerar med föreläsarna genom appen. Denna digitala lösning gör det enkelt för dig att själv välja var du vill sitta när du deltar i mötet.

Anmälan

Webbsändningarna genomförs vid fyra tillfällen. Du väljer själv vilket tillfälle som passar bäst. Viktigt att du anmäler dig med din egen e-postadress (din jobbmail) så att kallelse och övrig information hamnar rätt.

Anmäl dig till mötet den 15 oktober, kl. 9:00–12:00 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till mötet den 23 oktober, kl. 9:00–12:00 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till mötet den 26 oktober, kl. 9:00–12:00 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till mötet den 28 oktober, kl. 9:00–12:00 Länk till annan webbplats.

App för interaktion under webbsändningen

Med hjälp av en app kommer du enkelt kunna svara på frågor som delas ut under sändningen och även ställa egna frågor. I appen kommer du även hitta programmet med hålltider. Mer information om vilken app du ska ladda ned och hur du loggar in på möte kommer i den kallelse som skickas ut till dig cirka 1–2 veckor innan webbsändningen.

Bakgrund

I arbetet med regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, driver Lantmäteriet tillsammans med Länsstyrelserna en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. Parallellt med satsningen för ledande personer inom kommunen pågår även en kompetenshöjande insats för tjänstemän och handläggare inom kommunen i hantverket kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om regeringsuppdraget:

Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt möte
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 okt 2020

Kontakt