24 sep 2020 klocka 13.00 - 15.30

Uppföljningsmöte:
Social oro och risker - dialog med anledning av Covid-19

Välkommen till ett uppföljningsmöte av workshop med fokus social oro och risker. Syftet med detta möte är att följa upp sommarperioden och vilka sociala risker vi såg i samband med rådande pandemi och hur vi hanterade dessa. Vi kommer även att föra kommunvisa dialoger kring social problematik och utsatthet, fortsatt och nytillkomna sociala risker samt planerade åtgärder. Det underlag som arbetas fram kommer att rapporteras till Regeringen då Länsstyrelserna har fått i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av pandemins konsekvenser samt beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder.

Frågeställningar som kommer att lyftas:
Vilka sociala risker och farhågor såg/upplevde vi under sommarperioden? Hur hanterade vi dessa? Har det skett någon förändring/skillnad? Ser vi andra sociala risker framöver? Hur planerar vi att hantera dessa?

Innehåll:

13.00 Inledning och digitalt mingel - Caroline Stenfelt, Möteslabbet och Linda Fetiu, Länsstyrelsen Kronoberg
13.15 Uppföljning av workshop – vilka sociala risker såg vi under sommarperioden, hur hanterade vi dessa och hur blev utfallet? – Mentimeter
13.35 Paus
13.40 Kort presentation av regional lägesbild kring social problematik och utsatthet - Kasia Musial-Lilja, Länsstyrelsen Kronoberg
13.50 Paus
14.00 Kommunvisa dialoger – Vilka förändringar/skillnader upplever vi, vilka sociala risker ser vi framöver samt hur vi planerar att hantera dessa i vår kommun? Inkl. egen paus.
15.20 Sammanfattning och avslut

Mötet faciliteras av Caroline Stenfelt på Möteslabbet och kommer till stor del vara interaktiv.

Vi kommer att arbeta i delade dokument och ni kommer att få ett förberedande underlag med länk till detta i god tid.

Målgrupp
Workshopen riktar sig till dig som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor, är tjänsteperson eller verksam inom myndigheter, kommun, region och idéburen sektor. Skicka gärna inbjudan vidare till berörda parter inom din organisation.

Varmt välkommen!

VAR:
Mötet sker via Zoom - anmälan krävs för länk.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt