27 okt 2020 klocka 09.00 - 15.30

Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

hej

Välkommen till ett nytt möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp!

Dagen riktar sig till dig som representerar någon av länets arbetsgrupper inom Livsstil Kronoberg.

Med utgångspunkt av att Barnkonventionen blivit lag kommer detta samrådsgruppsmöte att fokusera på att öka kunskap om barnrättsfrågor och ungdomsperspektivet, hur våra områden berörs och hur vi kan utveckla arbetet med att integrera lagen i ANDTS- och brottsförebyggande arbete.

Dagen sker i samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, och Region Kronoberg.

Dagens program

08.30-09.00 Kaffe och smörgås

09.00-09:30 Inledning och aktuellt från Livsstil Kronobergs beredningsgrupp

09.30-10:45 Barnkonventionen lag 1 januari 2020 – hur berörs våra områden?
Susann Swärd, Region Kronoberg

10:45-11:00 Paus

11.00-12:00 Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv – sex komponenter för att lyckas med ett ungdomsperspektiv i din verksamhet. Lena Löfqvist & Linus Wellander, MUCF

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Workshop – övningar för att lyckas med ett ungdomsperspektiv i din verksamhet. Leds av MUCF

15.00-15.30 Avslutande reflektion inklusive fika

Dagen är kostnadsfri och Livsstil Kronoberg bjuder på fika och lunch.

Sista anmälningsdag är den 20 oktober 2020.

Vid frågor kontakta: Anna Ståhl, e-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se eller Linda Fetiu, e-post: linda.fetiu@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

VAR:
Rådmannen, Centralgatan 2 i Alvesta
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt