10 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Halvdagsseminarium: Säkra och trygga livsmiljöer

Vy över stad

Välkommen till ett digitalt halvdagsseminarium med syfte att öka kunskapen om hur vi kan förebygga brott och öka tryggheten genom fysisk utformning. Seminariet arrangeras i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige och kommer fokusera på standarden BoTryggt2030. Denna standard är ett av flera arbetssätt som inriktar sig på fysiska miljöer kopplat till brottsförebyggande och trygghetsfrämjande frågor.

Målet är att deltagarna ska få förståelse för vilka faktorer som påverkar brottsligheten och tryggheten och hur åtgärder kan prioriteras i stadsplaneringsprocessen.

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Den handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion/ombyggnation genom fysisk utformning.


Innehåll

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering (mål 11: hållbara städer och samhällen). Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och själva checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

  • 09.00 Introduktion - säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till
    plan- och bygglagen
  • 09.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering
  • 10.00 paus och reflektion
  • 10.10 Att jobba med BoTryggt2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor
  • 10.45 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets- och trygghetsarbetet
  • 11.00 paus och reflektion
  • 11.10 Workshop, CPTED case - Älmhults kommun
  • 11.50 Avslutande reflektion

Vi ser fram emot din anmälan. Har du frågor kan du kontakta: linda.fetiu@lansstyrelsen.se eller marina.martinsson@lansstyrelsen.se.

Seminariet sker via Microsoft Teams, länk mejlas ut. Anmäl dig senast den 4 september.

Målgrupp

Politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag och andra aktörer i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Varmt välkommen!

VAR:
Seminariet sker via Microsoft Teams, länk mejlas ut.
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt