22 okt 2020 klocka 08.30 - 14.00

Kulturmiljödagen 2020 – PBL och kulturvärden

Kulturmiljödagen 2020

Välkommen till Kulturmiljödagen 2020! Kulturmiljödagen erbjuder kompetensutveckling och tillfälle att möta personer från andra yrkesgrupper. Gemensam nämnare för dagen är PBL och kulturvärden.

Målgrupp för årets kulturmiljödag är politiker, plan- bygg- och kulturmiljöhandläggare och annan personal på kommuner som kommer i kontakt med kulturvärden. Personal på Länsstyrelsen, olika kulturvårdande institutioner och berörda konsulter är välkomna.

Dagen utgår från Boverkets webbutbildning PBL och kulturvärden och vi diskuterar utifrån fallstudier som länets kommuner bidrar med.

PBL och kulturvärden är en introduktionsutbildning som ska bidra till enhetlig och god handläggning i PBL-ärenden avseende kulturvärden. Webbutbildningen är kostnadsfri.

Webbutbildningen PBL och kulturvärdenlänk till annan webbplats

Med anledning av Covid-19 situationen har Länsstyrelsen beslutat att Kulturmiljödagen 2020 genomförs digitalt.

Se inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt