10 jun 2020 klocka 13.00 - 15.30

Digital workshop: Social oro och risker - dialog med anledning av Covid-19

Covid 19

Välkommen till en digital workshop med fokus erfarenhetsutbyte och samverkan kring social oro. Syftet är att öka kunskap om social oro och risker samt att samtala om hur aktörer i länet kan stötta varandra i att hantera sociala risker i samband med rådande pandemi.

Frågeställningar som kommer att lyftas:

Vad innebär social oro? Vilka sociala risker och farhågor ser/upplever ni kopplat till rådande situation? Hur kan kommuner, Polis, civilsamhället, Länsstyrelsen med flera stötta varandra?

Innehåll

  • Lösningsorienterad workshop med fokus på hur vi kan ge stöd åt varandra för att hantera nuvarande och potentiella utmaningar.
  • Kort presentation av Länsstyrelsens arbete med anledning av Covid-19. Fokus på brottsförebyggande, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och civilsamhällets roll.
  • Linda Nilsson och Damir Celebic presenterar rapporten: Social oro – identifiera social oro med anledning av corona-pandemin, framtagen av Utvecklingscentrum Syd vid Nationella Operativa avdelningen på Polisen.

I rapporten sätts social oro i en bredare kontext, kopplat till pandemin.

Workshopen kommer att faciliteras av Caroline Dunne på Möteslabbet och kommer till stor del att vara interaktiv och lösningsorienterad.

Workshopen sker via den digitala mötesplattformen Zoom - anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor, är tjänsteperson eller verksam inom myndigheter, kommun, region och idéburen sektor. Skicka gärna inbjudan vidare till berörda parter inom din organisation.

Vi ser fram emot din anmälan. Har du frågor kan du kontakta: linda.fetiu@lansstyrelsen.se.

Varmt välkommen!

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

VAR:
Workshopen sker via den digitala mötesplattformen Zoom. Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 jun 2020

Kontakt