03 jun 2020 klocka 08.30 - 12.00

Digital kunskapsdag – om möjligheter med livsmedelsstrategierna, nationellt och regionalt

I ett förändrat klimat, växande befolkning och låg självförsörjningsgrad är behovet stort att vi lyfter livsmedelsfrågorna ytterligare både nationellt och lokalt. Det finns ett ökande intresse för svensk produktion, ett intresse att få mer kunskap om det vi äter och en vetskap att det produceras mycket bra mat i våra regioner.

Nu har vi jobbat med våra regionala livsmedelsstrategier i Kalmar län sedan 2015 och i Kronoberg sedan 2017 och vi har hunnit med en hel del. 2017 kom den nationella strategin och vid årsskiftet 2019 kom handlingsplan nummer 2, med uppdrag som ska bidra till det kommande utvecklingsarbetet till det fjärde största näringsområdet i
landet, livsmedel.

Vad kommer livsmedelsstrategierna att bidra med till våra län och hur ser utvecklingen ut runt om i landet, en del av frågorna får vi svar på under dagen av: 

  • Lena Eckerdal Rimsten, Näringsdepartementet
  • Eva Sundberg, Jordbruksverke
  • Anna Eldestrand, Tillväxtverket

Du kommer att höra om pågående arbeten utifrån våra regionala livsmedelsstrategier i Kalmar och Kronoberg län, men även få inspiration från Norrbottens livsmedelsstrategi, Hulda Wirsén och Gunnar Jonsson där de bland annat har ett spännande projekt om barn och ungdom. Utrymme för paus kommer att planeras in i programmet.

Dagen är ett samarbete mellan våra regionala livsmedelsstrategier i Kalmar och Kronobergs län.


VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 maj 2020

Anmälan

Anmälan senast 28 maj till Medlemsservice: 010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se

Sänds via Teams och du får en länk och lösenord vid anmälan. Begränsat antal.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt