14 maj 2020 klocka 09.00 - 16.30

Utbildning i riktvärdesmodellen

Inom tillsynsvägledningsprojektet TVL-cykeln i samarbete mellan Länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län, välkomnar vi er till en heldagsutbildning i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och platsspecifika riktvärden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med förorenade områden på en kommun och det passar även dig med längre erfarenhet.

Riskbedömningar är en viktig del i arbetet med förorenade områden och det blir allt vanligare att platsspecifika riktvärden tas fram. Under denna kurs fördjupar du din kunskap ibland annat när platsspecifika riktvärden kan användas, hur du kan granska avsteg från de generella riktvärdena, samt får praktiskt själv öva i riktvärdesmodellen. Dagen kommer att föregås med en hemuppgift där du får möjlighet att bekanta dig med riktvärdesmodellen.

Mark Elert (Kemakta) är konsult och expert inom riskbedömningar och kommer att vara föreläsare under dagen. Han har lång erfarenhet av förorenade områden och har bland annat varit med och tagit fram Naturvårdsverkets vägledningsmaterial. Mark anlitas flitigt som föreläsare inom detta området.

Vi kommer att genomföra vår planerade utbildning inom TVL-cykeln i riktvärdesmodellen den 14 maj som ett webbseminarium.

Programmet för dagen kommer eventuellt att korrigeras något för att anpassas för webbseminarium.

Ni kommer senare inför dagen få en länk så att ni kan ansluta till utbildningen. Om några vill sitta och ta del av seminariet gemensamt via samma uppkoppling så vore vi ändå tacksamma om ni kan anmäla er separat. Det hjälper oss att få bra statistik på deltagandet! 

Vi återkommer med mer information.

Inbjudan Pdf, 87.3 kB.

Information TVL-cykeln Pdf, 133.4 kB.

Frågor?

Kontakta Madeleine Ullerhed, Länsstyrelsen i Kronobergs län, madeleine.ullerhed@lansstyrelsen.se eller tel. 010-223 71 49

Välkomna!

VAR:
Webbinarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 maj 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt