26 maj 2020 klocka 09.00 - 16.45

Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt - sänds via webben


 

I och med det rådande läget med spridningen av Covid-19/coronaviruset kommer konferensen att spelas in i förväg och sändas via webben den 26 maj!

Vilka metoder finns för att förebygga bruk av narkotika? Hur kan vi arbeta för tidig upptäckt av narkotikabruk? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella.

Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland,Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en förinspelad webbsändning. En kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk.

Konferensen sänds via webben – anmälan krävs för länk till webbsändningen.

Anmälan sker via formuläret nedan.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare, tjänsteperson eller verksam inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region och idéburen sektor.

Ta chansen att ta del av framgångsrikt arbete mot narkotika!
Förmiddagen ger en bild av narkotikautvecklingen i Sverige och senaste forskningen gällande skadeverkningar. Du får ta del av kunskap kring narkotikamarknaden i Sverige och dess koppling till organiserad brottlighet, vikten av att arbeta jämlikt och jämställt samt kunskap kring framgångsrika metoder. Eftermiddagen består av valbara spår: 1) Narkotika- förebyggande metoder bland barn och unga. 2) Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk.

Förmiddagens föreläsningar

Inledningstal, Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Hur ser narkotikautvecklingen ut i Sverige?. Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Senaste forskningen gällande skadeverkningar av cannabis. Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDT-sekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO

Narkotikaanvändning och misstankar om bruk – utifrån kön och socioekonomi. Jon Lundgren, Brottsförebyggande rådet

Aktuell lägesbild av narkotikautvecklingen och dess koppling till organiserad brottslighet. Patrik Andersson, Polisen

Verkningsfullt förebyggande arbete - vikten av struktur och insatser utifrån lokala behov. Åsa Domeij, Folkhälsomyndigheten

Eftermiddagspass 1. Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga

Tryggare Skola - för ett mer systematiserat förebyggande arbetet. Marika Haug, Tryggare Sverige

ANDT på schemat, Kristofer Odö, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

KAGG-piloten, Maria Thörnklo och Marie Lindblad, Lars Kaggskolan

ANDTS-coach i Kronoberg, Nicklas Lundgren och Emma Johansson, Region Kronoberg

Att få igång ett ungdomsdrivet narkotikaförebyggande arbete, Sofie Levin, Unga drogförebyggare 

Droghandboken, Sara Heine, Narkotikapolitiskt center

Eftermiddagspass 2. Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk

Möjliga åtgärder i arbetslivet för tidig upptäckt, Ulric Hermansson, Karolinska Institutet

Narkotikaförebyggande arbete generellt med fokus situationell prevention kring krogar och evenemang, Patrik Widell, Polisen

Tillsammans mot nätdroger, Ulrika Viklund, Länsstyrelsen Västernorrland och Robert Janeheim, Polisen

SAMMIK – Samverkan mot missbruk i Kalmar, Karl Ljungqvist, Polisen och Daniel Asp, Alkohol- och Drogmottagningen Kalmar kommun,

DOP - metodstöd mot droghantering på offentliga platser, Charlotta Thodelius, Chalmers tekniska högskola

Med reservation att programmet kan komma att ändras.

VAR:
Konferensen är förinspelad och webbsänds via länk som sänds till dig som är anmäld.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 maj 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt