14 maj 2020 klocka 14.00 - 15.30

Digital informationsträff inför
En vecka fri från våld

Välkommen till en informationsträff inför en vecka fri från våld 2020

I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Förra året medverkade 20 aktörer med närmare 25 olika aktiviteter runt om i länet.

Om mötet 14 maj

En vecka fri från våld genomförs den 23-29 november (vecka 48) i Kronobergs län. Nu bjuder vi in till en digital informationsträff för aktörer som vill veta mer om årets vecka, delta med egna evenemang eller på annat sätt sprida budskapet.

VAR:
Digitalt, länk skickas efter sista anmälningsdag
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 maj 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt