Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 apr 2024 klocka 09.00 - 12.00

Kickoff för nytt övningssystem inom Krissamverkan Kronoberg

Krissamverkan Kronoberg.

I april 2024 är du välkommen att delta vid införandet av ett nytt övningssystem inom Krissamverkan Kronoberg.

Under 2023 och fram till våren 2024 har Länsstyrelsen Kronoberg tagit fram ett övningssystem med enkla övningar, som ska kunna genomföras med enkla förberedelser. Det blir ett komplement till de större regionala samverkansövningarna. Övningssystemet har vi tagit fram med hjälp av tester och löpande dialog med aktörerna i länet. I april 2024 är modellen färdig att implementeras inom Krissamverkan Kronoberg.

Inbjudan berör fyra datum under 2024:

  • 23 april – Kickoff för det nya övningssystemet
  • 3 juni – Kvartalsövning Höjd beredskap
  • 2 september – Kvartalsövning Teknik och samband
  • 2 december – Kvartalsövning Stab

Kickoff för det nya övningssystemet, 23 april 2024, klockan 9-12

Denna dag utgör startskotten för införandet av den övningsmetodiken. Under denna halvdag kommer projektledarna att presentera slutresultatet och deltagarna ges möjlighet att ställa de frågor som fortfarande kan ses som obesvarade. Kickoffen genomförs på plats hos Länsstyrelsen Kronoberg.

Anmäl dig till: camilla@preparedness.se

Kvartalsövningar

Två veckor före respektive kvartalsövning skickar vi en begäran i WIS med information och uppmaning att anmäla sig. Deltagande aktörer kan redan nu behöva påbörja förberedelser, exempelvis bokning av deltagare.

Höjd beredskap, 3 juni 2024

Övningen har sitt fokus på första timmarna efter beslut om höjd beredskap. Genom övningen övas samverkansformer och samverkansbehov i samband med beslut om höjd beredskap. Övningen formas även för att respektive aktör ska ges möjlighet att öva uppstartsprocesserna inom egen organisation. Denna övning genomförs gemensamt med övriga län i södra civilområdet.

Teknik och samband, 2 september 2024

Övningen har sitt fokus på handhavande av de sambandssystem som används vid samverkan och målgruppen är användare av systemen. Övningen sker enligt ett upprättat aktivitetsmanus.

Stab, 2 december 2024

Denna övning har sitt fokus på uppstart och organisering av stab med särskilt fokus på utvalda funktioner i staben. Fokusfunktionerna varierar mellan åren och 2024 är det Analys, Kommunikation och HR som ges möjlighet att öva lite extra. Övningen är upplagd för att hela staben ska kunna övas, däremot har samverkan mellan länsstyrelse och aktör sitt fokus på utvalda funktioner.

Var:
Länsstyrelsen Kronoberg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 apr 2024

Kontakt

Krissamverkan Kronoberg

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss