23 nov 2023 klocka 09.30 - 15.30

Nu sätter vi organisationen för låglandsleder, Kalmar län

En person sitter på kanten av ett berg med en ryggsäck bakom sig.

Målet för dagen är att utveckla förslag till hur vi vill att vår gemensamma organisation för vandringsleder ska se ut.

En gemensam organisation för vandringsleder berör både förvaltning såsom skötsel och marknadsföring, samt utveckling av och påverkan på turismnäringen. Därför ser vi gärna att olika personer med dessa inriktningar deltar under dagen.

Med utgångspunkt från mötet i Ädelfors, webbmötet med Västkuststiftelsen och Jönköpings info och intervjuerna under hösten 2022 går vi igenom vad vi är överens om, vad som är möjligt för oss, svårigheter och möjligheter samt nästa steg.

Målgrupp är tjänstemän, chefer och politiker både kommunalt och regionalt, Region Kronoberg, Region Kalmar, Destinationsbolag, Stiftet, Skogsstyrelsen, turismföretagare, naturentreprenörer och andra som är berörda av vandringsleder.

En gemensam organisation syftar till att:

  • ge ökad sysselsättning inom turismnäringen
  • gynna landsbygdsutvecklingen
  • skapa ökad attraktionskraft för länet
  • få en bättre samordning för våra leder
  • få kvalitetssäkrade leder
  • få en bättre folkhälsa

Hösten 2022 påbörjade Kalmar och Kronobergs län arbetet med att undersöka intresset hos kommunerna för en gemensam organisation för låglandsleder, vandringsleder.

Syftet med satsningen på regionala gemensamma organisationer är att få vandringsleder med bra standard genom samordning av olika insatser.

Samtliga kommuner i Kronobergs län och flertalet i Kalmar län har ett stort intresse av och är positiva till att ingå i en gemensam organisation. Fördelar som lyfts fram är att tillsammans planera insatser utefter en led och under samma period, använda samma typ av ledmarkering och skyltar för att skapa en enhetlighet och igenkänning för besökaren, gemensam information och marknadsföring med mera.

Med gemensam samordning av olika insatser utefter en led, kan till exempel skillnader över kommungränser minska och besöksupplevelsen bli bättre.

Vårt mål är att i januari 2024 ha ett förslag på hur vi skulle kunna vara organiserade i Kalmar och Kronobergs län.

Var:
Calmar Stadshotell, cirka 600 meter från Kalmar station.
Kostnad:
Arrangemanget är kostnadsfritt och bekostas av projektet Organisering av låglandsleder.
Sista anmälningsdag:
14 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss