15- 16 mar 2023 klocka 09.15 - 15.30

Utbildning i TMO - Traumamedveten omsorg

Tre tonåringar som sitter tillsammans.

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Som ett led i Länsstyrelsen i Kronobergs utbildningssatsning för att möta människor med trauma arrangeras nu en tvådagarsutbildning i Traumamedveten omsorg i Rädda Barnens regi.

Behovet av en utbildningsinsats aktualiserades efter rapporteringar om psykisk ohälsa bland flyktingar från Ukraina. Under hösten 2022 anordnades en utbildning för personer som som möter vuxna med trauma, detta följs nu upp med en utbildning med särskilt fokus på barn och unga.

Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg, TMO, ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med eller möter barn och unga som kan befinna sig i utsatta livssituationer.

Exempel på verksamheter och professioner som kan ha nytta av utbildningen:
Barnhälsovård- och sjukvårdspersonal, skol- eller barnomsorgspersonal, fritidsledare eller fritidspedagoger, socialsekreterare, stöd- och behandlingspersonal.

Övrig information

Utbildningen har begränsat antal deltagarplatser och varje kommun i Kronobergs län har möjlighet att anmäla fyra (4) deltagare till utbildningstillfället.

Det är bra om ni samordnar anmälningarna från respektive kommun och att det finns en bred representation från olika verksamhetsområden som möter barn. Exempelvis skola, fritid, vård/omsorg eller socialtjänst.

Utbildningen bekostas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Eventuell resa och övernattning i samband med utbildningstillfället bekostas inte av Länsstyrelsen.

I samband med anmälan önskar vi att ni meddelar ev. specialkost eller allergier samt behov av hjälpmedel eller tillgänglighetsanpassning för att vi ska kunna ordna detta i förväg.

Meddela detta till: jaqueline.eejkestorm@lansstyrelsen.se

Dag 1: 09.15 - 16.00, fika och mingel 09.15-09.45.

Dag 2: 09:00 - 15:30

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnar deltagarna på egen hand.

Var:
Växjö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt