Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar. Vi följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Aktuella upphandlingar

Länsstyrelsen använder elektronisk anbudslämning där aktuella upphandlingar publiceras.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats

 

Kontakt