Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkt och form för tillkännagivandet av besluten och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten.

En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och ibland i ortstidningen. Länsstyrelsen i Kronobergs län annonserar  vanligen kungörelser i ortstidningarna på fredagar, men det kan förekomma annonsering andra dagar i veckan.

Aktuella kungörelser

Prenumerera via RSS

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt