Kontakta oss

Välkommen till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Så här kommer du i kontakt med oss.

Receptionens öppettider

Receptionen är öppen måndag-torsdag kl. 8.00-16.00. Fredagar kl. 8.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Telefon

Telefonnummer till Länsstyrelsens växel är 010-223 70 00.
Växeln är öppen 8.00-16.30. Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda.

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: www.teletal.se

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: www.bildtelefoni.net

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: www.texttelefoni.se

Besöksadress

Kungsgatan 8, Växjö. 

Fakturaadress

Länsstyrelsen i Kronobergs län, FE 210, 838 73 FRÖSÖN

Referens ska anges och är beställarens för- och efternamn. Vi tar inte emot fakturor via E-post.

Postadress

Länsstyrelsen Kronoberg, 351 86 VÄXJÖ

E-post

All personal på Länsstyrelsen har e-post. E-postadressen är alltid fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Bokstäverna å, ä och ö byts ut mot a och o. Om personen har dubbla för- eller efternamn används bindestreck mellan dessa.

Bifoga filer i e-post

Vi tar gärna emot handlingar via e-post. Vi har en digital ärendehantering och det underlättar för oss att slippa skanna pappershandlingar. Vänligen uppge ärendenummer om det gäller ett pågående ärende.

Ska du skicka stora filer? Det går alldeles utmärkt. Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 10 mb eller mer till oss.

Landsbygdsprogrammet

All skriftlig kommunikation som rör jordbrukarstöd ska skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län, FE 9, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

All skriftlig kommunikation som rör landsbygdsstöd ska skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län, FE 30, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

Rovdjursärenden

Om du fredat ditt djur mot ett rovdjur ring 010-223 70 00 (kontorstid kl. 08.00-16.30), 010-223 71 07 utanför kontorstid. Djurägaren rör ingenting utan inväntar en besiktningsman.

Centralfax

Numret till vår centralfax är 010-223 72 20.

Organisationsnummer

Länsstyrelsens organisationsnummer är 20 21 00-2296.

CFAR-nummer

Länsstyrelsens CFAR-nummer är 1907-8757.

Kontakt