Om Länsstyrelsen i Kronobergs län

Välj ett alternativt i navigationen för att komma vidare.

Tekniskt stöd (Technical Assistance/TA-medel) kan lämnas för att ett program ska kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Tekniskt stöd kan finansiera förvaltningskostnader som rör en rad aktiviteter.

Länsstyrelsen i Kronobergs län söker årligen TA-medel för att granska de ansökningar om stöd och utbetalning som ingår i landsbygdsprogrammet, t.ex. miljöersättningar, miljöinvesteringar, företags- och projektstöd.

 

Eu-flagga

Kontakt