Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

500 poäng.

Regionala prioriteringar

Information om regionala prioriteringar kommer under januari.

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Budget annonseras på Länsstyrelsens hemsida senast en (1) månad i förväg.

Tidsperiod

1 juli- 30 september

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen bedriver verksamhet med upphandling.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt