Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Poänggränsen gäller från 2023-10-01.

Förändringar av urvalskriterierna i åtgärden förväntas 2024-01-01. Det innebär att lägsta gräns för att bevilja ansökningar om stöd kan komma att ändras för ansökningar som kommer in 2024.

Regionala prioriteringar

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Budget annonseras på Länsstyrelsens hemsida senast tre (3) månader i förväg.

Tidsperiod

Ingen utlysning 2023.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen bedriver verksamhet med upphandling.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss