Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

450 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för startstöd.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Effektiva arbetsmetoder

1

60

Lönsamt företagande

1

250

Inkomst från företaget

1

60

Utbildning inom de gröna

2

200

Utbildning utanför de gröna

2

160

Erfarenhet inom de gröna

2

80

Erfarenhet utanför de gröna

2

40

Plan för fortbildning

1

40

Arbetsledande ställning

1

110

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt