Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sju olika stöd inom ökad konkurrenskraft:

 • Ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande inhysningssystem för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion. Se rubriken Djurstallar och inhysningssystem.
 • Anläggning av energiskog (salix, hybridasp och poppel) på åkermark. Se rubriken Energiskog.
 • Investeringar för minskad ammoniakavgång, tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel. Se rubriken Minskad ammoniakavgång.
 • Utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem. Se rubriken Ny teknik.
 • Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark. Se rubriken Täckdikning.
 • Ny-, om- och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd. Se rubriken Torkning och lagring efter skörd.
 • Ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar. Se rubriken Växthus och odlingstunnlar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för djurstallar och inhysningssystem

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

160

Behov av stöd

1

200

Minskad sårbarhet

1

130

Ökad marknadsanpassning

1

80

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Budget annonseras på Länsstyrelsens hemsida senast tre (3) månader i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar. Grundläggande krav för utlysningen är att investeringen som ansökan gäller ska ha ett gällande beslut om förprövning enligt djurskyddslagen när ansökan lämnas in.

Tidsperioder

 1. 3 januari – 31 mars, budget: 4 800 000 kronor.
 2. 1 april – 30 juni, 4 800 000 kronor. 
 3. 1 juli – 30 september, 4 800 000 kronor.
 4. 1 oktober – 31 december, 4 800 000 kronor.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.


Minimipoäng för stöd

700 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för energiskog.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

400

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

190

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

80

Ökad marknadsanpassning

1

80

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar.

Tidsperiod

Stödet är stängt för ansökningar i Kronobergs län 2023.

Kommande utlysningar

Utlysningar kommer 2024.

Minimipoäng för stöd

700 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för minskad ammoniakavgång.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Investeringsalternativ

1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar. Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd, utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem och minskad ammoniakavgång. För fjärde kvartalet 2023 är denna budget 4 500 000 kr.

Tidsperioder

1 oktober – 31 december

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för ny teknik.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

110

Behov av stöd

1

180

Minskad sårbarhet

1

200

Ökad marknadsanpassning

1

80

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar. Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd, utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem och minskad ammoniakavgång. För fjärde kvartalet 2023 är denna budget 4 500 000 kr.

Tidsperioder

1 oktober – 31 december

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för täckdikning.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

110

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

280

Ökad marknadsanpassning

1

80

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar. Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast tre (3) månader i förväg.

Tidsperioder

 1. 1 juli- 30 september, budget, 1 200 000 kronor.
 2. 1 oktober – 31 december, 1 200 000 kronor.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Exempel på lönsamhetsberäkning

Hushållningssällskapet har gjort en lönsamhetsberäkning för investering i täckdikning. Exemplet är från Jönköpings län, så förutsättningarna liknar dem vi har i Kronoberg. Tidigare vårbruk och minskad markpackning ger en skördeökning, som tillsammans med minskade kostnader för ogräsbekämpning resulterar i ett överskott på 1 573 kronor per hektar och år. Hör av dig till oss om du vill få tillgång till beräkningsexemplet och sätta in dina egna siffror.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för torkning och lagring efter skörd.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

110

Behov av stöd

1

180

Minskad sårbarhet

1

200

Ökad marknadsanpassning

1

80

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd, utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem och minskad ammoniakavgång. För fjärde kvartalet 2023 är denna budget 4 500 000 kr.

Tidsperioder

1 oktober – 31 december

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för växthus och odlingstunnlar.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

110

Behov av stöd

1

200

Minskad sårbarhet

1

130

Ökad marknadsanpassning

1

130

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd, utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem och minskad ammoniakavgång. För fjärde kvartalet 2023 är denna budget 4 500 000 kr.

Tidsperioder

1 oktober – 31 december

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss