Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

600 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

4

120

Lönsamt företag

1

50

Lönsam investering

1

200

Behov av stöd

1

250

Ökad sysselsättning

3

300

Nystartat företag

1

50

Ökad digitalisering

1

30

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar. Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast tre (3) månader i förväg.

Tidsperioder

1 juli – 30 september, budget 900 000 kronor.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd