Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

600 poäng.

Regionala prioriteringar

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Medel för inkomna ansökningar avropas från nationell pott.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är oklar i nuläget.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss