Kronobergs landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet ska bidra till att utveckla en modern och attraktiv landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag och aktiva jordbrukare som ger öppna marker med betande djur.

Syftet med handlingsplanen är att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar för att bidra till EU 2020 - för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

Den regionala handlingsplanen är ett konkret verktyg för att genomförandet av landsbygdsprogrammets 6 prioriterade områden och de 18 mer detaljerade fokusområdena.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss