Stöd till jordbruk och landsbygd 2015-2023

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden. Som jordbruksföretagare kan du också söka flera olika stöd. Till exempel för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 2015-2023

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar Länk till annan webbplats.

Investeringar i kommersiell och offentlig service 2015-2023

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Investeringar i kommersiell och offentlig service Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet ska bidra till att utveckla en modern och attraktiv landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag och aktiva jordbrukare som ger öppna marker med betande djur.

Landsbygdsprogram Länk till annan webbplats.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015-2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur Länk till annan webbplats.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015-2023

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer Länk till annan webbplats.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb 2015-2023

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb Länk till annan webbplats.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader 2015-2023

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd till biogasproduktion 2015-2023

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Investeringsstöd till biogasproduktion Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss