Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

 

Nyligen beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Krokstorp

Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservatet Krokstorp nordost om samhället Fröseke i Uppvidinge kommun. Området är en del av ett större område med kalkbarrskog i byarna Krokshult och Krokstorp.

Området är 24,5 hektar och uppdelat på två delområden. Kalkbarrskogar är barrskogar på basisk berggrund. Kombinationen av basisk mark och lång trädkontinuitet skapar förutsättningar för ovanliga och hotade växter och svampar. Bland annat många marksvampar. Genom att naturreservat skapas kan ett långsiktigt skydd och lämplig skötsel garanteras för naturvärdena.

Beslut Krokstorp Pdf, 933.8 kB.

Skötselplan Krokstorp Pdf, 1.5 MB.

Befintliga naturreservat och andra besöksmål

Använd vår sökfunktion för att hitta naturreservat, kulturreservat, nationalparker och andra besöksmål i Kronoberg och i resten av landet. Använd filtreringen för att hitta besöksmålet som passar dina önskemål!

Besöksmål, sökfunktion

Lättillgängliga grillplatser, inom 100 meter från parkering

Kontakt