Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

Nytt naturreservat Skälsnäs

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Skälsnäs enligt handlingarna nedan. Naturreservatet omfattar 406 hektar, varav 81 hektar land och 331 hektar vatten, med ädellövskog och odlingslandskap vid Helgasjöns norra strand i Växjö kommun.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 7 september 2021.

Har du frågor får du gärna kontakta Helene Pettersson, naturskyddshandläggare, via telefon: 010-223 74 56 eller e-post: helene.pettersson@lansstyrelsen.se

Förslag beslut Skälsnäs Pdf, 528.1 kB.

Förslag skötselplan Skälsnäs Pdf, 1.2 MB.

Utökning av naturreservatet Skäraskog i Uppvidinge kommun

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservatet Skäraskog enligt handlingarna och kartorna nedan.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 13 november 2020.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut Skäraskog Pdf, 921.5 kB.

Förslag skötselplan Skäraskog Pdf, 1.3 MB.

Nyligen beslutade reservat

Utökning och stärkt skydd i naturreservatet Gölsjömyren

Länsstyrelsen har fattat beslut om att utöka och stärka skyddet i naturreservatet Gölsjömyren i Ljungby kommun. Naturreservatet utökas samtidigt som ytterligare föreskrifter införs. Naturreservatet är ett knappt 400 hektar stort område med våtmarker och skogar i östra Ljungby kommun.

Beslut Gölsjömyren Pdf, 801.1 kB.

Skötselplan Gölsjömyren Pdf, 1.1 MB.

Stärkt skydd och utökning av naturreservatet Osaby

Länsstyrelsen har fattat beslut om att stärka skyddet och utöka naturreservatet Osaby i Växjö kommun. Skyddet stärks genom ytterligare föreskrifter samtidigt som naturreservatet utökas. Naturreservatet är ett 358 hektar stort område med skog, odlingslandskap och sjöar söder om Växjö.

Beslut Osaby Pdf, 760 kB.

Skötselplan Osaby Pdf, 1.4 MB.

Beslut om nytt naturreservat Fridafors

Länsstyrelsen har fattat beslut att bilda naturreservatet Fridafors. Området omfattar en knappt 50 hektar stor ädellövskog i anslutning till Fridafors samhälle där Mörrumsån korsar länsgränsen mot Blekinge.

Beslut Fridafors Pdf, 530.8 kB.

Skötselplan Fridafors Pdf, 2.2 MB.

Beslut om nytt naturreservat Horshaga fly

Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservatet Horshaga fly. Naturreservatet är en knappt 150 hektar stor högmosse 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun.

Beslut Horshaga fly Pdf, 2.2 MB.

Skötselplan Horshaga fly Pdf, 2.6 MB.

Beslut om nytt naturreservat vid Åsnen

Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservatet Ringshult norr om Hulevik vid sjön Åsnens strand i Alvesta kommun. Området ligger utmed kanotled och cykelled och gränsar till Åsnens nationalpark. Området består av löv- , tall- och blandskogar och omfattar 131,5 ha.

Beslut Ringshult Pdf, 801.7 kB.

Skötselplan Ringshult Pdf, 801.7 kB.

Beslut om nytt naturreservat Kinnanäs i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Kinnanäs som naturreservat. Området omfattar ca 50 hektar och ligger vid sjön Kinnen, 7,5 km öster om Konga.

Beslut Kinnanäs Pdf, 705.5 kB.

Skötselplan Kinnanäs Pdf, 1 MB.

Beslut om nytt naturreservat Ljungsjömyren i Ljungby kommun

(Beslutet är överklagat)

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Ljungsjömyren som naturreservat. Ljungsjömyren ligger ca 8 km sydväst om Vrå. Området är en 250 hektar stor myr med omgivande skog.

Beslut Ljungsjömyren Pdf, 876.1 kB.

Skötselplan Ljungsjömyren Pdf, 1.3 MB.

Befintliga naturreservat och andra besöksmål

Använd vår sökfunktion för att hitta naturreservat, kulturreservat, nationalparker och andra besöksmål i Kronoberg och i resten av landet. Använd filtreringen för att hitta besöksmålet som passar dina önskemål!

Besöksmål, sökfunktion

Lättillgängliga grillplatser, inom 100 meter från parkering

Kontakt