Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

Utökning av naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservat Ekhorva enligt framtagna handlingar och kartor.

Förslag till beslut utökning av naturreservat Ekhorva Pdf, 1.4 MB.

Beslut och skötselplan för naturreservat Ekhorva 2014 Pdf, 11 MB.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 13 januari 2023.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen via telefon 010-223 71 45 eller mejl love.eriksen@lansstyrelsen.se

Beslut om ny skötselplan för naturreservatet Ekön domänreservat i Markaryds kommun

Länsstyrelsen planerar att besluta om ny skötselplan för naturreservatet Ekön domänreservat enligt framtagna handlingar.

Förslag till beslut om ny skötselplan för naturreservatet Ekön domänreservat Pdf, 229.1 kB.

Förslag till skötselplan för naturreservatet Ekön domänreservat Pdf, 860.1 kB.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 16 december 2022.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen via telefon 010-223 71 45 eller mejl love.eriksen@lansstyrelsen.se

Bildande av naturreservatet Långhult i Ljungby kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Långhult enligt framtagna handlingar och kartor. Området är en ädellövskog i Ryssby socken, söder om naturreservatet Målaskogsberg.

Förslag till beslut om nytt naturreservat Långhult Pdf, 783 kB.

Förslag till skötselplan för nytt naturreservat Långhult Pdf, 1.2 MB.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 31 januari 2023

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen via telefon 010-223 71 45 eller mejl love.eriksen@lansstyrelsen.se

Bildande av naturreservatet Spåningsrås i Älmhults kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Spåningsrås enligt framtagna handlingar och kartor. Området är ett odlingslandskap i Pjätteryds socken, väster om Pjätteryds kyrka.

Förslag till beslut om nytt naturreservat Spåningsrås Pdf, 670.1 kB.

Förslag till skötselplan för nytt naturreservat Spåningsrås Pdf, 1.1 MB.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 31 januari 2023

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen via telefon 010-223 71 45 eller mejl love.eriksen@lansstyrelsen.se

Nyligen beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Krokstorp

Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservatet Krokstorp nordost om samhället Fröseke i Uppvidinge kommun. Området är en del av ett större område med kalkbarrskog i byarna Krokshult och Krokstorp.

Området är 24,5 hektar och uppdelat på två delområden. Kalkbarrskogar är barrskogar på basisk berggrund. Kombinationen av basisk mark och lång trädkontinuitet skapar förutsättningar för ovanliga och hotade växter och svampar. Bland annat många marksvampar. Genom att naturreservat skapas kan ett långsiktigt skydd och lämplig skötsel garanteras för naturvärdena.

Beslut Krokstorp Pdf, 933.8 kB.

Skötselplan Krokstorp Pdf, 1.5 MB.

Befintliga naturreservat och andra besöksmål

Använd vår sökfunktion för att hitta naturreservat, kulturreservat, nationalparker och andra besöksmål i Kronoberg och i resten av landet. Använd filtreringen för att hitta besöksmålet som passar dina önskemål!

Besöksmål, sökfunktion

Lättillgängliga grillplatser, inom 100 meter från parkering

Kontakt