Formulär Friluftslivets år 2021

För att komma med i Länsstyrelsens kalender för Friluftslivets år 2021 vill vi ha in information om de aktiviteter som din förening tänker anordna under 2021.

Aktiviteterna lägger vi in inom en vecka i en digital aktivitetskalender på Länsstyrelsens webbplats. Anmälningsformuläret kommer att vara öppet hela Friluftslivets år 2021.

Aktiviteter fylls på löpande under hela året.

I vilken kommun är aktiviteten? * (obligatorisk)
I vilken kommun är aktiviteten?
Målgrupp * (obligatorisk)
Målgrupp
Till exempel att deltagare bör ha med särskild utrustning, grova skor eller gummistövlar

Ange lutning på stigar, hårdgjorda stig, ange om lättgånget, lämpligt för rullstol och barnvagn eller om toalett, bänkar eller rastmöbler finns


Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer * (obligatorisk)
Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Till exempel genom att hålla avstånd

Kontakt