Formulär Naturutflykter 2020

För att komma med i Länsstyrelsens Naturutflykter 2020 vill vi ha in information om de aktiviteter som din förening tänker anordna under 2020.

Senast 15 januari 2020 vill vi ha in uppgifterna som sedan kommer att sammanställas i en broschyr. Har ni redan planerade aktiviteter för början på 2021 så skicka gärna med det också.

Eftersom den tryckta foldern har begränsat antal sidor får varje organisation bidra med högst fyra aktiviteter. Målsättningen är att alla aktiviteter ska få plats, men vi reserverar oss för att vissa aktiviteter inte ryms i foldern.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 januari klockan 15.00.

Kontakt