Formulär Friluftslivets år 2021

För att komma med i Länsstyrelsens folder för Friluftslivets år 2021 vill vi ha in information om de aktiviteter som din förening tänker anordna under 2021.

Senast den 1 februari 2021 vill vi ha in uppgifterna som du vill ha med i den tryckta versionen.

Aktiviteterna kommer även att läggas in i en digital aktivitetskalender på Länsstyrelsens webbplats. Anmälningsformuläret kommer därför att vara öppet för att du ska kunna lägga in fler aktiviteter som genomförs under Friluftslivets år 2021 i den digitala kalendern.

Sista anmälningsdag är den 1 februari klockan 15.00.
I vilken kommun är aktiviteten? * (obligatorisk)
I vilken kommun är aktiviteten?
Målgrupp * (obligatorisk)
Målgrupp
Är aktiviteten riktad till yngre barn än åk 4-6? * (obligatorisk)
Är aktiviteten riktad till yngre barn än åk 4-6?

Till exempel att deltagare bör ha med särskild utrustning, grova skor eller gummistövlar

Ange lutning på stigar, hårdgjorda stig, ange om lättgånget, lämpligt för rullstol och barnvagn eller om toalett, bänkar eller rastmöbler finns


Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer * (obligatorisk)
Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Till exempel genom att hålla avstånd


Kontakt