• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vallförmedling – samverkan mellan markägare och djurhållare

Vall

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital vallförmedling för att underlätta kontakter mellan markägare som har vall på åkermark, som de inte har behov eller intresse av att skörda själva, och djurhållare som har behov av att skörda mer vall.

Markägare med vall

Ingelstad, Åryd, Hovmantorp i Lessebo kommun

Jörgen Brånemo har cirka tre hektar, 1-3 år.

E-post till Jörgen Brånemo

Telefon till Jörgen Brånemo, 070-344 45 62

Djurhållare som vill hitta vall

För tillfället har inga djurhållare anmält intresse.

Anmäl ditt intresse

Vallförmedlingen fungerar så att du fyller i formuläret. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för åkermarkens skick och ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Tjänsten är kostnadsfri.
Exempel: ålder, vallblandning med mera.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: ålder, vallblandning med mera

Vallförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Ängs- och slåtterförmedling