Vallförmedling – samverkan mellan markägare och djurhållare

Vall

Foto: Anna-Stina Karlsson

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital vallförmedling för att underlätta kontakter mellan markägare som har vall på åkermark, som de inte har behov eller intresse av att skörda själva, och djurhållare som har behov av att skörda mer vall.

Anmäl ditt intresse

Vallförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för åkermarkens skick och ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare med vall som vill hitta djurhållare

Skriv tabellbeskrivning här

Markägare

Kontaktuppgifter

Kommun

Ort

Typ av vall

Areal

Jörgen Brånemo


E-post till Jörgen Brånemo

Telefon 070-344 45 62

Ingelstad-Åryd-Hovmantorp


1-3 år


Cirka 3 ha


Lena och Lasse Elm

E-post till Lena Elm

Telefon
070-218 72 52

Alvesta Slagestorp 1:5


Cirka 2 år


Cirka 3 ha (eventuellt lika mycket till)

Markägare med vall som vill hitta djurhållare

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att ängsskötare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.
Exempel: ålder, vallblandning med mera.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Djurhållare som vill hitta markägare med vall

Skriv tabellbeskrivning här

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Önskad kommun

Ort

Önskad typ av vall

Areal

För tillfället har inga djurhållare anmält intresse
Djurhållare som vill hitta markägare med vall

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som ängsskötare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: ålder, vallblandning med mera


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

EU:s jordbruksfond

Vallförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt