Betesförmedling i Kronoberg – samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för jordbruk och djurhållning finns informationen på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Betesmark

Grimslöv

Naturbetesmark med enstaka träd. Cirka 2,5 hektar. Två angränsande hagar med stängsel kring nästan hela. Tillgång till vatten. Tillsyn.

E-post till Elisabeth Fuchs

Telefon till Elisabeth Fuchs: 073-7364403

Hjortsberga

Betesmark på vall, naturbeten, cirka tio hektar. Helst häst som betesdjur. Vatten och stängsel finns.

E-post till Christer Florå

Telefon till Christer Florå: 070-520 88 74

Inga markägare har anmält sitt intresse till oss.

Ljungby

Åkermark. Två och ett halvt hektar. Alternativt, slå och baka själv – ger cirka 10–15 balar.

E-post till Yvonne Andersson

Telefon till Yvonne Andersson: 070-575 78 05

Ljungby

Cirka ett halvt hektar, natur med träd samt äng. Djurägaren stängslar.

E-post till Kristina Bjerre

Telefon till Kristina Bjerre: 073-034 08 40

Boda/Torpa

Naturbete. Cirka fyra hektar. Häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsyn.

E-post till Eva-Lena Johansson

Telefon till Eva-Lena Johansson: 073-076 07 96

Hörda

Naturbetesmark med inslag av lövskog, vall på åkermark. Naturbete 2,6 ha + Vall på åker 3,4 ha. Nya elstängsel med 2 trådar, all tagggtråd sanerad, vatten. Daglig tillsyn kan erbjudas.

E-post till Mats Axelsson

Telefon till Mats Axelsson: 070-270 68 80

Markaryd

Mark med inslag av träd. Gemensam tillsyn. Ett hektar. El, vatten och stängsel finns.

E-post till Sven Olsson

Telefon till Sven Olsson: 070-728 31 50

Byholma

Naturbetesmark. Cirka 4 hektar. Bra elstängsel finns, funkar också för får.

E-post till Charlotte Brogren Karlberg

Telefon till Charlotte Brogren Karlberg: 070-593 56 45

Runkarp, Hamneda

Naturbetesmark i två delar med träd, ganska stenig och delvis blöt betesmark. Den ena delen är drygt en hektar och den andra drygt 0,6 hektar.

Stängsel finns men bör ses över. Häst och kor har tidigare betat i den större hagen och får i den mindre hagen. Tillsynshjälp kan diskuteras. El och vatten ombesörjes av djurägaren. Kor och hästar betar i angränsande hagar.

E-post till Rosanna Clevesjö

Telefon till Rosanna Clevesjö: 070-728 31 18

Strömsnäsbruk

Åkermark där det slagits hö i många år. Okänd areal. Inget stängsel. Hjälp med tillsyn efter överenskommelse.

E-post till Aurora Kvist

Telefon till Aurora Kvist: 072-528 31 88

Bamsan

Naturbetesmarker med enstaka träd. Fem hektar i tre olika skiften. Elstängsel finns. Viss tillsynshjälp.

E-post till Sven-Gunnar Johansson

Telefon till Sven-Gunnar Johansson: 070-694 95 03

Linneryd

Betesmark på vall, naturbeten, cirka tio hektar. Helst häst som betesdjur. Vatten och stängsel finns.

E-post till Christer Florå

Telefon till Christer Florå: 070-520 88 74

Sirkön, naturreservat Hunshult

Hagmark, före detta åker, åker, skog, fruktodling, 3-50 hektar. Bete med häst eller nöt, gamla raser önskas. Anordningar som stängsel, vatten och vindskydd kan ordnas. Ersättning för bete och tillsyn. Möjligen hjälp med tillsyn på sommaren.

E-post till naturförvaltningen på Länsstyrelsen Kronoberg

Telefon till naturförvaltningen: 010-22 37 796

Sirkön, naturreservat Sydvästra Sirkön

Rotahult 1:11 och Torsatorp 1:6. Före detta åker/fruktodling, skog, 3-50 hektar. Bete med häst eller nöt, gamla raser, önskas. Anordningar som stängsel, vatten och vindskydd kan ordnas. Ersättning för bete och tillsyn.

E-post till naturförvaltningen på Länsstyrelsen Kronoberg

Telefon till naturförvaltningen: 010-22 37 796

Åseda

Cirka 0,6 hektar gammal betesmark, med träd. Stängsel finns inte idag, bara stengärdesgård runt del av marken. Enkel ladugård med ett par boxar, i anslutning till marken.

E-post till Anders Ivarsson

Telefon till Anders Ivarsson: 070-511 10 92

Åseda

Cirka 1,5 hektar äng, naturbetesmark med träd. Visst stängsel finns, vatten, tillsynshjälp finns i perioder.

E-post till Sofie Holmgren Annander

Telefon till Sofie Holmgren Annander: 073-396 89 55

Marklanda

Vall som är planerad för träda, bra skugga av skog. 6 hektar. Tillsynshjälp, vatten finns cirka 600 meter bort.

E-post till Ingrid Sandberg

Telefon till Ingrid Sandberg: 070-820 40 06

Vederslöv

Åkermark, 1,5 hektar, en del buskage och lite skog. Ser gärna får som kan beta ner en del sly. Vatten, tillsynshjälp finns.

E-post till Mimmi Rito

Telefon till Mimmi Rito: 072-736 17 46

Växjö

Tolv hektar äng, skog, sly, kalhygge. Möjlighet till tillsyn.

E-post till Ann-Marie Melin

Telefon till Ann-Marie Melin: 073-024 25 78

Kårestad

Hage med flera dammar, fem hektar. Fårstängsel. Vatten kan erhållas samt tillsyn vanligtvis dagligen.

E-post till Susanne Jönsson

Telefon till Susanne Jönsson: 070-612 63 66

Stojby

Beteshage med träd, cirka tre hektar. Fårstängsel finns.

E-post till Yvonne Royson

Telefon till Yvonne Royson: 070-537 50 44

Fothult

Gammal betesmark på 0,2 hektar, igenvuxen med träd. Stängsel finns inte idag, bara stengärdesgårdar och större, djupare diken, antagligen från ett dikningsföretag.

Vatten bör finnas i diken, brunn finns. Osäker på kvaliteten. Tillsyn kan endast ordnas varannan helg. Fastigheten utgörs av en äldre timmerstuga. Mitten 1800-tal. Liggplats för eventuellt fyra getter kan ordnas.

E-post till Hans

Telefon till Hans: 072-17 70 735

Älmhult

Naturbete med träd, tre hektar. Markägarna bor på gården så de tittar till djuren varje dag. Vatten och stängsel, en tråd i höfthöjd, finns.

Eva och Jan-Ove Levin Svensson

E-post till Levin Svensson

Telefon till Levin Svensson: 070-570 43 90, 070-602 66 61

Älmhult

Naturbetesmark med träd, två hektar. Inget stängsel i dagsläget. Hjälp med tillsyn efter överenskommelse.

E-post till Sofie Nordström

Telefon till Sofie Nordström: 0736-81 80 31

Betesdjur

Får

Karin Johansson söker cirka 3-8 hektar betesmark säsongen 2024, cirka april till oktober. Med stängsel, tillsyn och gärna vatten. Allt inom 45 minuter från Växjö är av intresse.

E-post till Karin Johansson

Telefon till Karin Johansson: 073-634 88 19

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, dikor, kalvar

Birger Karlsson söker stängslat bete. Vall på rot köpes.

E-post till Birger Karlsson

Telefon till Birger Karlsson: 070-698 53 84

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Dikor med kalvar och kvigor

Kristian Schentz söker bete, gärna områden större än två hektar, i Södra Ljunga, Kånna, Ivla, Bäck (Söder om Ljungby).

E-post till Kristian Schentz

Telefon till Kristian Schentz: 070-691 61 38

Häst

Birgitta Kristoffersson söker bete i Angelstad, Kärringe, Stavsjö på fem till åtta hektar. Elstängsel och vatten önskas.

E-post till Birgitta Kristoffersson

Telefon till Birgitta Kristoffersson: 070-692 69 56

Häst

Martina Runbert söker bete på näringsfattig mark i Stensberg, Tuna, Ryssby på ett till två hektar.

E-post till Martina Runbert

Telefon till Martina Rubert: 073-060 45 14

Nöt

Henrik Eliasson söker bete i Pjätteryd, Göteryd och Hamneda. Gärna över två hektar. Det behöver inte vara stängslat.

E-post till Henrik Eliasson

Telefon till Henrik Eliasson: 073-074 03 80

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Får

Mathias Gustavsson söker mark att bruka eller för bete runt Ingelstad eller Värends nöbbele. I år eller 2024.

E-post till Mathias Gustavsson

Telefon till Mathias Gustavsson: 0708-87 51 16

Dikor

Arne Johansson söker god betesmark om 10-20 hektar i Åseda-trakterna eller däromkring.

Telefon till Arne: 070-956 32 73

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, dikor, kalvar

Birger Karlsson söker stängslat bete. Vall på rot köpes.

E-post till Birger Karlsson

Telefon till Birger Karlsson: 070-698 53 84

Får och lamm

Yvonne Lindkvist söker bete på vall i Dädesjö. Cirka en till tre hektar.

E-post till Yvonne Lindkvist

Skogsfår med lamm

Marion Jannes söker bete i Furuby och Attsjö, ett till tre hektar. Gärna igenväxande betesmark med sly. Marken bör finnas intill bebyggelse och helst ska det finnas tillgång till el. Inte blöt mark eller i anslutning till vatten.

E-post till Marion Jannes

Telefon till Marion Jannes: 076-800 61 75

Får

Mathias Gustavsson söker mark att bruka eller för bete runt Ingelstad eller Värends nöbbele. I år eller 2024.

E-post till Mathias Gustavsson

Telefon till Mathias Gustavsson: 0708-87 51 16

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, får

Magnus Olofsson söker stängslat bete i Häradsbäck.

E-post till Magnus Olofsson

Telefon till Magnus Olofsson: 070-513 67 07

Nöt

Henrik Eliasson söker bete i Pjätteryd, Göteryd och Hamneda. Gärna över två hektar. Det behöver inte vara stängslat.

E-post till Henrik Eliasson

Telefon till Henrik Eliasson: 073-074 03 80

Anmäl ditt intresse

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i formuläret. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter här och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.

Exempel: Gemla, Engaholm.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.
EU:s jordbruksfond

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hur jordbrukarstöden delas mellan markägare och arrendator är en uppgörelse dem emellan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss