Betesförmedling i Kronoberg – samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter här och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för jordbruk och djurhållning finns informationen på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Skriv tabellbeskrivning här

Markägare

Kontaktuppgifter

Kommun
Ort

Typ av betesmark
Areal

Markens förutsättningar

Eva

E-post till Eva

072-313 31 86

Växjö, Uråsa

Åkermark 2 ha

Du står för fårstängsel, vatten och tillsyn.

Martin Norrlind

E-post till Martin Norrlind

073-710 00 72

Karlshamn

Naturbetesmark, drygt 1 ha

Fårstängsel finns, vatten, tillsynshjälp, stall.

Carl Szabad

E-post till Carl Szabad


Telefon

0045-284 596 11

Ljungby och Värnamo kommun


Lagan, Yxkullsund

Kor och får.


122 ha

Natura 2000-reservat. Finansieringsmöjlighet kan finnas; tidigare har SAM-bidraget varit 337 000-350 000 kronor med goda utvecklingsmöjligheter. Ung, seriös, jordbrukare, yrkesjägare eller hantverkare som vill etablera sig med familjen är intressant. Mejla referenser.

Susanne De Bourg

E-post till Susanne De Bourg


Telefon
010-223 73 83

Ljungby kommun


Hässlebacken (Naturreservat)

Ko


4,07 ha


Sara Lamme

E-post till Sara Lamme


Telefon
010-223 74 16

Växjö kommun


Notteryd (naturreservat)

Ko, får, häst.


2,2 ha


Sven Olsson

E-post till Sven Olsson


Telefon

070-728 31 50


Markaryds kommun

Mark med inslag av träd. Gemensam tillsyn.


1 ha

El, vatten och stängsel finns.

Eva-Lena Johansson
E-post till Eva Johansson


Telefon

073-076 07 96

Boda/Torpa

Naturbete.


Cirka 4 ha

Häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsyn

Christian Knutsson

E-post till Christian Knutsson


Telefon

070-559 28 51

Målaskog, Ljungby kommun
Gammal hagmark med mycket lövsly som behöver betas. Gemensam tillsyn.


1 ha

Sankäng med tillgång till vatten i en å. Ej stängslat.

Björn BrusewitzTelefon
073-5568496
Ivla

Betesmark med inslag av träd.


Cirka 1,5-2 ha

El och vatten finns inte. Tillsyn viss tid kan ordnas, stenmur finns men behöver kompletteras.

Ann-Marie Melin

E-post till
Ann-Marie Melin


Telefon
073-024 25 78

Växjö


Äng, skog, sly, kalhygge.


12 ha


Sven-Gunnar Johansson

E-post till
Sven-Gunnar Johansson


Telefon
070-694 95 03

Bamsan, Tingsryd

Naturbetesmarker med enstaka träd.


5 ha i tre olika skiften

Elstängsel finns. Viss tillsynshjälp

Niclas Kirchhoff

E-post till
Niclas Kirchhoff


Telefon
076-126 46 96

Smemåla, Ronneby


Gränslandet mellan Småland/Blekinge

Naturbete med träd samt åkermark.


10 ha

Stängsel & vatten finns på samtliga ytor.

Annika Erlandsson

E-post till Annika Erlandsson


Telefon
070-370 49 36

Långaskruv, Alstermo

Naturbete, mossodling och åkermark.


Cirka 6,5 ha

Stängsel finns, vatten finns om ej torksommar, viss tillsynshjälp

Magnus Franzén

E-post till
Magnus Franzén


Telefon
070-676 36 90

Eneryda/ Grimslöv

Naturbete och bete/skörd på vall.


Cirka 14 ha

Stängsel finns, vatten finns, viss hjälp med tillsyn.

Christer Florå

E-post till
Christer Florå


Telefon
070-520 88 74

Alvesta kommun

Hjortsberga / Linneryd

Betesmark på vall, naturbeten.

Cirka 10 ha

Helst häst som betesdjur. Vatten och stängsel finns.

Marcus Brunskog

E-post till Marcus Brunskog


Telefon
047-70 84 96

Ljungby kommun
Biskopsvara / Sjöhagen

Nöt

Cirka 2,5 ha


Emilia Svensson

E-post till Emilia Svensson


Telefon
070-233 64 26

Alvesta kommun / Torsåsby

Betesmark med inslag av få träd
2 ha

Ej stängslad

Susanne Jönsson

E-post till Susanne Jönsson


Telefon
070-612 63 66

Växjö kommun /
Kårestad

Naturbetes mark med träd och i en hage flera dammar
6 ha

Fårstängsel, vatten kan erhållas samt tillsyn vanligtvis dagligen.

Yvonne Royson

E-post till Yvonne Royson


Telefon
070-537 50 44

Växjö kommun / Stojby

Beteshage med träd
Cirka 3 ha

Fårstängsel finns

Margareta Ekberg

E-post till
Margareta Ekberg


Telefon
072-200 20 46

Växjö kommun / Älmåsen, Hemmesjö, Billa Åryd

Större ponnyer 4 stycken

1-3 ha

Elstängsel, näringsfattig mark hjälp med tillsyn

Kristina Nordenmark

E-post till Kristina Nordenmark


Telefon
070-390 41 69

Älmhult / Eneryda

Naturbetesmark med träd
Cirka 1 ha

Enligt överenskommelse

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Skriv tabellbeskrivning här

Djurägare


Kontaktuppgifter


Önskad kommun
Orter

Djurslag
Önskad areal


Önskade förutsättningar

Åsa Larsson

E-post till Åsa Larsson


Telefon
072-209 41 00

Växjö kommun,

Odenslanda, Kalvsvik, Vederslöv

Får med lamm

1-3 ha

Bete på vall.

Tillgång till el.

Magnus Olofsson
E-post till Magnus Olofsson


Telefon

070-513 67 07

Häradsbäck

Nöt, får

Endast stängslat bete söks

Birger Karlsson
E-post till Birger Karlsson


Telefon
070-698 53 84

Växjö, Alvesta

Nöt Dikor, kalvar

Stängslat bete. Vall på rot köpes.

Göran Liljengren
E-post till Göran Liljengren


Telefon
072-164 00 55

Kronoberg, norra länsdelen

Nötboskap


Lammhult, Asa, Berg med någon mils avstånd

Alexandra Nilsson

E-post till Alexandra Nilsson


Telefon
073-837 69 98

Strömsnäsbruk

Häst

Beteshagar

Kristian Schentz


E-post till Kristian Schentz


Telefon
070-691 61 38

Södra Ljunga, Kånna, Ivla, Bäck (Söder om Ljungby)

Dikor med kalvar och kvigor

Gärna områden större än 2 ha

Yvonne Linkvist

E-post till
Yvonne Linkvist

Växjö kommun

Dädesjö

Får och lamm


Cirka 1-3 ha

Bete på vall

Johan Refond

E-post till
Johan Refond

Ljungby kommun

Annerstad, Torpa, Lidhult

Nötdjur

Minst 2 ha


Vatten bör finnas

Henrik Nilsson Gren

E-post till Henrik Nilsson Gren


Telefon:

073-154 35 33

Växjö / Tingsryds kommun
Värends Nöbbele

Dikor och ungdjur

Minst 5 ha bete på vall

Inom 2 mil från Värends Nöbbele, eller hyra en hel gård

Henrik Eliasson

E-post till Henrik Eliasson


Telefon:
073-074 03 80

Älmhult, Ljungby

Pjätteryd, Göteryd, Hamneda

Nöt

Helst över 2 ha

Behöver inte vara stängslat

Marion Jannes

E-post till Marion Jannes


Telefon: 076-800 61 75

Växjö kommun
Furuby och Attsjö

Skogsfår med lamm


1-3 ha

Gärna igenväxande betesmark med sly. Marken bör finnas intill bebyggelse och helst ska det finnas tillgång till el. Ej blöt mark eller i anslutning till vatten.

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.

Exempel: Gemla, Engaholm.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

EU:s jordbruksfond

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt