Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn. Arrendesynen ska enligt lag, Jordabalk (1970:994) 9 kap, § 24, förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållanden. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Behöriga och utbildade synemän som Länsstyrelsen utsett:

Kommun

Namn

Kontakt

Alvesta

Stefan Bengtsson

070-521 42 86

stefan.forsdala@gmail.com

Växjö

Marcus Brauer

070-593 04 75

brauer.dadesjo@gmail.com

Växjö

Christian Horn

070-234 46 42

christian.hemsetgard@outlook.com

Ljungby

Anders Aronsson

070-207 55 43

aronsson.prastgarden@hotmail.com

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss