Betesförmedling i Kronoberg – samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter här och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för jordbruk och djurhållning finns informationen på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Kommun
Ort

Typ av betesmark
Areal

Markens förutsättningar

Sven Olsson

E-post till Sven Olsson


Telefon

070-728 31 50


Markaryds kommun

Mark med inslag av träd. Gemensam tillsyn.


1 ha

El, vatten och stängsel finns.

Eva-Lena Johansson
E-post till Eva Johansson


Telefon

073-076 07 96

Boda/Torpa

Naturbete.


Ca 4 ha

Häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsyn

Christian Knutsson

E-post till Christian Knutsson


Telefon

070-559 28 51

Målaskog, Ljungby kommun
Gammal hagmark med mycket lövsly som behöver betas. Gemensam tillsyn.


1 ha

Sankäng med tillgång till vatten i en å. Ej stängslat.

Björn BrusewitzTelefon
073-5568496
Ivla

Betesmark med inslag av träd.


Ca 1,5-2 ha

El och vatten finns inte. Tillsyn viss tid kan ordnas, stenmur finns men behöver kompletteras.

Lena och Lasse Elm

E-post till Lena Elm


Telefon
070-218 72 52

Alvesta Slagestorp 1:5


Blandad betesmark respektive två år gammal vall.


Ca 3 ha (ev lika mycket till)

Ej stängsel, vatten finns.

Ann-Marie Melin

E-post till Ann-Marie Melin

Telefon
073-024 25 78

Växjö


Äng, skog, sly, kalhygge


12 ha


Sven-Gunnar Johansson

E-post till Sven-Gunnar Johansson

 

Telefon
070-694 95 03

Bamsan, Tingsryd

Naturbetesmarker med enstaka träd

 

5 ha i tre olika skiften

Elstängsel finns. Viss tillsynshjälp

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Önskad kommun
Orter

Djurslag
Önskad areal


Önskade förutsättningar


Magnus Olofsson
E-post till Magnus Olofsson


Telefon

070-513 67 07

Häradsbäck

Nöt, får

Endast stängslat bete söks
Birger Karlsson
E-post till Birger Karlsson


Telefon
070-698 53 84

Växjö, Alvesta
Nöt Dikor, kalvarStängslat bete. Vall på rot köpes.
Göran Liljengren
E-post till Göran Liljengren


Telefon
072-164 00 55

Kronoberg, norra länsdelenNötboskap

Lammhult, Asa, Berg med någon mils avståndAlexandra Nilsson

E-post till Alexandra Nilsson


Telefon
073-837 69 98

Strömsnäsbruk


Häst


Beteshagar


Kristian Schentz


E-post till Kristian Schentz


Telefon
070-691 61 38

Södra Ljunga, Kånna, Ivla, Bäck (Söder om Ljungby)

Dikor med kalvar och kvigor

Gärna områden större än 2 ha

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.

Exempel: Gemla, Engaholm.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.
EU:s jordbruksfond

Kontakt