Granbarkborrens angrepp

Angreppen av granbarkborren har varit stora sedan torkan 2018 och angreppen förväntas pågå en tid framöver innan de börjar minska. Under hösten kommer Skogsstyrelsen att inventera skadorna för 2019.

Nedan hittar du en länk till projektet ”Stoppa borrarna” där Skogsstyrelsen, skogsbruket och Länsstyrelserna i södra Sverige samverkar. På sidan hittar du information kring lägesbild och bekämpning.

Granbarkborreprojektet ”Stoppa borrarna”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt