GreenAct Kronoberg

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.

GreenAct kronoberg.

Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus ska GreenAct Kronoberg vara drivande i länets miljöarbete. Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen som ingår i den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och från Sveriges miljömål.

Kopplingen mellan Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen med dess delmål Länk till annan webbplats.

Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

GreenAct Kronoberg ska fungera som en plattform för samverkan genom att involvera och välkomna alla aktörer, såväl privata, ideella som offentliga.

GreenAct Kronoberg ska:

 • vara drivande när det gäller strategiska och samordnade insatser för att kunna prioritera rätt saker och öka tempot i miljömålens åtgärdsprogram Länk till annan webbplats..
 • genom att bilda temagrupper med olika aktörer utbyta erfarenheter, inspireras och få nya insikter som kan tillämpas i den egna organisationen.
 • identifiera möjligheter men även undanröja eventuella hinder som kan uppkomma.
 • ligga i framkant och visa vägen genom att uppmuntra resurssmarta och kluriga lösningar samt lyfta fram dessa som goda exempel.
 • visa handlingskraft, initiativkraft, mod och framåtanda med målet att främja det hållbara samhället.

Riktlinjer för hållbarhetssäkrade möten och event

Medlemsorganisationer inom GreenAct Kronoberg vill ta ansvar för miljö och människor vid planering och genomförande av externa möten och andra event. Detta görs genom att följa de framtagna riktlinjerna som är en vägledning för att uppnå hållbarhetssäkrade möten och event.

En organisations interna riktlinjer är dock alltid styrande för upphandlingar och beslut vid anordning av event.

Med dessa riktlinjer vill vi även inspirera länets kommuner, företag och organisationer till att anordna hållbarhetssäkrade möten och event.

Riktlinjer för hållbarhetssäkrade externa möten och event för GreenAct Kronobergs medlemmar, pdf Pdf, 1.6 MB.

Miljömålslöften

Miljömålslöften är en form av frivilliga avsiktsförklaringar mellan Länsstyrelsen och GreenAct Kronobergs medlemsorganisationer, som på så sätt visar sina avsikter med att genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå Kronobergs och Sveriges miljökvalitetsmål.

Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet. Den 21 november 2017 undertecknade företrädare för GreenAct Kronobergs styrgrupp miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2018-2020. I samband med detta presenterade de sina miljömålslöften och vilka effekter de förväntar sig av sitt arbete.

Energikontor Sydosts miljömålslöfte, pdf Pdf, 433.5 kB.

Linnéuniversitetets miljömålslöfte, pdf Pdf, 445.4 kB.

Refarm Linnés miljömålslöfte, pdf Pdf, 436.8 kB.

Region Kronobergs miljömålslöfte, pdf Pdf, 447 kB.

Sustainable Smålands miljömålslöfte, pdf Pdf, 2.1 MB.

GreenAct Kronoberg består av tre grupper: Styrgruppen, samhandlingsgruppen och temagrupperna.

Styrgruppen

Verkar för att öka farten i åtgärdsarbetet samt prioriterar inriktning och temagrupper.

Styrgruppens samarbetsyta Länk till annan webbplats.

 • Maria Arnholm (ordförande), Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Christel Gustafsson, Region Kronoberg
 • Sven Sunesson, Region Kronoberg
 • Christel Liljegren, Energikontor Sydost
 • Marie Sterte, Linnéuniversitetet
 • Olivia Thim, Sustainable Småland
 • Gösta Skoglund, Refarm Linné

Samhandlingsgruppen

Samordnar miljöarbetet och tydliggör styrgruppens uppgifter samt tar fram en plan för arbetet i temagrupperna.

Samhandlingsgruppens samarbetsyta Länk till annan webbplats.

 • Per-Anders Persson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Aida Ramic, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Johanna Bergström, Region Kronoberg
 • Pierre Ståhl, Energikontor Sydost

Temagrupper

Genomför miljöarbetet med fokus på olika tematiska områden som för det åtgärdsinriktade arbetet framåt.

Transport

Transportgruppens samarbetsyta Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Per-Anders Persson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Hållbart byggande

Hållbart byggandes samarbetsyta Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Johanna Bergström, Region Kronoberg

Information om trähusskolan, skogtrasmaland.se Länk till annan webbplats.

Organisationsschema med styrgruppen i toppen med samhandlingsgruppen och dess temagrupper under sig. Miljömålsnätverket är i sidled kopplad till samhandlingsgruppen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Maria Arnholm, landshövding
010-223 73 99
maria.arnholm@lansstyrelsen.se

Per-Anders Persson, enhetschef
010-223 74 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Aida Ramic, klimatstrateg
010-223 73 77
aida.ramic@lansstyrelsen.se

Region Kronoberg

Johanna Bergström, miljösamordnare
0470-58 71 46
johanna.bergstrom@kronoberg.se

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör
0470-58 30 27
christel.gustafsson@kronoberg.se

Sven Sunesson, 1:e vice ordförande i regionstyrelsen
076-720 76 15
sven.sunesson@kronoberg.se

Energikontor sydost

Christel Liljegren, vd
070-620 83 08
christel.liljegren@energikontorsydost.se

Pierre Ståhl, projektledare
070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Linnéuniversitet

Marie Sterte, universitetslektor, prefekt
0470-76 78 37
marie.sterte@lnu.se

Sustainable Småland

Olivia Thim, styrelseordförande
0470-416 09
olivia.thim@vaxjo.se

Refarm Linné

Gösta Skoglund, verksamhetsledare
072-511 61 00
gosta@miljolinne.se

Kontakt