Medelstora förbränningsanläggningar i Kronobergs län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

För tillfället finns inga registrerade medelstora förbränningsanläggningar, som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över, i Kronobergs län.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö