Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelsen sida slutförd. Riskklassningarna kan uppdateras om mer information kommer fram om objekten.

Undersökningar och utredningar

Undersökningar som pågår eller har utförts under år 2021 med bidrag från Naturvårdsverket listas nedan.

Där det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare drivs undersökningar genom tillsyn.

Aktuella bidragsfinansierade undersökningar i Kronobergs län 2021

Objekt

Undersökning

Status per 2021-10-13

Huvudman

Chemwood Alvesta

Huvudstudie

Pågående

Alvesta kommun

Elme glasbruk

Huvudstudie

Avslutad

Länsstyrelsen

Lagans Textilfabrik

MIFO fas 2

Avslutad

Länsstyrelsen

Ronnebyån (glasbruk)

Huvudstudie

Pågående

SGU

Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Strömbergshyttan

Huvudstudie

Pågående

SGU

Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Åtgärder

Nedan listas aktuella saneringsprojekt i länet av samt objekt som är på väg in i åtgärdsfas. De objekt som listas omfattas av riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk) och finns i huvudsak med på prioriteringslistan. Både bidrags- och privatfinansierade projekt redovisas.

Aktuella åtgärder av prioriterade objekt i Kronobergs län

Objekt

Kommun

Åtgärd

Status per 2021-10-13

Finansiering

Bergdala glasbruk

Lessebo

Schaktsanering

Arbete pågår med ansökan om åtgärder

Delvis ansvar

Björkå glasbruk

Uppvidinge

Schaktsanering

Pågående

Statliga medel

Chemwood Alvesta

Alvesta

Akut sanering

Avslutad

Statliga medel (särskilt kritiskt objekt)

Hjortsberga sågverk

Alvesta

In situ-sanering av grundvatten

Pågående

Delvis ansvar (40 procent)

Lidhults sågverk

Ljungby

In situ-sanering av grundvatten och schaktsanering

Pågående

Delvis ansvar (40 procent)

Metallytbehandling i Hovmantorp (Malmen)

Lessebo

In situ-sanering och schaktsanering

Schaktsanering utförd

Statliga medel

Vida Urshult, sågverk

Tingsryd

Schaktsanering

Ansvarsutredning inför åtgärder

Delvis ansvar

Älghults glasbruk

Uppvidinge

Schaktsanering

Avslutad

Statliga medel

Tillsynsvägledning

För att miljömålen för förorenade områden ska kunna nås så måste andelen privatfinansierade objekt öka. Om detta ska kunna ske krävs ökade resurser och kunskap hos tillsynsmyndigheterna. Ett sätt att öka kunskapsnivån är tillsynsvägledning. Naturvårdsverket ansvarar för den nationella tillsynsvägledningen och länsstyrelserna för den regionala.

Länsstyrelsen ger löpande vägledning, exempelvis via mejl och möten inom sakfrågor.

Kommande arbete

Planerade undersökningar

Länsstyrelsen har ansökt om bidrag från Naturvårdsverket för undersökningar vid tre objekt år 2022. Av dessa är två huvudstudier och en är en översiktlig miljöundersökning, så kallad MIFO fas 2. Objekten saknar ansvar enligt framtagna ansvarsutredningar och har tilldelats riskklass 1 (Mycket stor risk) eller 2 (Stor risk). Besked från Naturvårdsverket om bidrag beviljas kommer i slutet av året.

Tillsynsvägledning

Under 2022 planerar Länsstyrelsen bland annat att:

  • Utföra kommunbesök
  • Anordna en träff med kommunerna för att diskutera PFAS (högflourerade ämnen)
  • Fortsätta att vara aktiv i ”TVL-cykeln” för att erbjuda utbildningar. År 2022 planerar vi att börja med en ny cykel där en grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden ingår.
  • Fortsätta att vara aktiv i nätverket för förorenade områden i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

 

Kontakt

Miljöskyddsenheten

Telefon växel 010-223 70 00