Sanerade områden

Nedan kan du läsa mer om de projekt som genomförts i länet med hel eller delvis finansiering av bidrag från Naturvårdsverket.

Vid det fd glasbruket i Älghult i Uppvidinge kommun utfördes åtgärder år 2020. Området var förorenat av tungmetaller, framför allt arsenik. Byggnaden sanerades och omgivande mark schaktsanerades. Huvudman för projektet var SGU och finansierades av Naturvårdsverket.

Schaktsanering av området utfördes 2018-2019 och projektet har nu avslutats. Området låg på plats 6 på prioriteringslistan och var förorenat av bland annat antimon, arsenik och bly. Huvudman för projektet var SGU och har finansierats genom det nya bidraget för sanering inför bostadsbygge Länk till annan webbplats. från Naturvårdsverket. På platsen kommer det nu att byggas parhus och lägenheter.

Sanering av sediment i Färsjön och bäcken (delsanering 2) utfördes 2017 och en schaktsanering av marken (delsanering 1) genomfördes 2013. Området var förorenat av stora mängder metaller (zink, nickel, krom och koppar) från ytbehandlingsindustrin. Huvudman för projektet var Ljungby kommun och projektet finansierades med bidrag från Naturvårdsverket.

Marken var förorenad av dioxin och pentaklorfenol) från gamla sågverket, arsenik, koppar, krom från tryckimpregneringen och terpener från tjärfabriken. Etapp 1 som omfattade sanering av gamla sågen slutfördes under 2013. Saneringen av tryckimpregneringen (etapp 2) skedde under 2016. Huvudman för projektet var SGU (Statens Geologiska undersökning). Projektet finansierades med bidrag från Naturvårdsverket.

En delsanering gjordes under årsskiftet 2011/12 genom schakt med en minigrävare och för hand inne i mängkammaren. Inwido Produktion AB var ansvarig för saneringen. Projektet skedde genom delad finansiering.

Glasbruksområdet utanför Eneryda sanerades under hösten 2011. Området var förorenat av bland annat bly och arsenik och sanerades genom schaktsanering. Älmhults kommun var huvudman för projektet och skedde genom delad finansiering.

Den före detta metallytbehandlingsindustrin har funnits på två platser i Växjö. Områdena förorenades av bland annat kadmium och koppar. Vid den gamla lokaliseringen blev saneringen klar under 2011. Vid den nya lokaliseringen blev saneringen klar i oktober 2008. Entreprenaden för de båda saneringarna utfördes av Håkans Entreprenad och Växjö kommun har varit huvudman.

Vid den före detta träimpregneringen i Elnaryd i Alvesta kommun avslutades saneringen i november 2007. Huvudman för projektet var Alvesta kommun och Vägverket Produktion var entreprenör.

En schaktsanering har utförts som avslutades 2016. Marken var förorenad av dioxin och klorfenoler som härrör från sågverksamheten. Verksamheten pågick från mitten av 1940-talet fram till 1992. Huvudman för projektet var Älmhults kommun.

Under hösten 2011 sanerades det före detta sågverksområdet i Hovmantorp, Lessebo kommun. Lessebo kommun var huvudman för projektet.

Området vid den före detta spilloljehanteringen i Kylhult, utanför Strömsnäsbruk, Markaryds kommun sanerades i juni 2009. Huvudman för projektet var Markaryds kommun och Håkans Entreprenad var entreprenör.

På Fnasbacken impregnerades trästolpar med kopparvitriol från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Efter att impregneringen avslutades låg marken utan växtlighet i 80 år. Vid saneringen grävdes ett 1,5 ha stort område ut. 8500 ton massor hanterades i en jordtvätt vid Ljungby avfallsanläggning. Mängden koppar som man tvättade ut var 10 ton. Saneringen finansierades med medel från Naturvårdsverket och var klar 1998.

Saneringen utfördes inom ramen för det Lokala investerings-programmet (LIP). Inom kvarteret Nålen fanns så höga halter av tungmetaller att området inte kunde bebyggas. Cirka 900 ton förorenade massor transporterades till SAKAB och drygt 2700 ton måttligt förorenade massor transporterades till Bredemads avfallsverk. Totalt togs 3 ton tungmetaller bort.

Kontakt